top of page

Vilkår og betingelser

Nærværende betingelser gælder udelukkende mellem A.M.. SRLS - vedtægtsmæssigt hjemsted: Viale Giacobazzi, 111 - 41049 Sassuolo (MO) - Italien - P.iva og C.F. IT04026460362 , i det følgende benævnt "Emilia Gourmet" og enhver person, der foretager onlinekøb på hjemmesiden www.emiliagourmet.com i det følgende benævnt "KUNDE". Disse betingelser kan ændres, og datoen for offentliggørelse af det samme på webstedet svarer til ikrafttrædelsesdatoen

Disse betingelser gælder for køb foretaget på hjemmesiden www.emiliagourmet.com i overensstemmelse med bestemmelserne i del III, afsnit III, kapitel i, i forbrugerkoden, D.lgs. n. 206/2005, som ændret ved D.lgs. n. 21/2014 og D.lgs. 70/2003 om elektronisk handel.

 

 


ARTIKEL 1 - kontraktens genstand

 

Med disse generelle salgsbetingelser sælger Emilia Gourmet og KUNDEN fjernkøber de materielle varer, der udbydes til salg på hjemmesiden www.emiliagourmet.com. Kontrakten indgås udelukkende via internetnetværket, gennem KUNDENS adgang til adressen www.emiliagourmet.com og gennemførelse af en købsordre i henhold til den procedure, der leveres af webstedet selv.

Kunden forpligter sig til, inden ordren bekræftes, at læse disse generelle salgsbetingelser, især de oplysninger forud for kontrakten, som Emilia BOB har givet, og at acceptere dem ved hjælp af en påtegning i den anførte boks.

ARTIKEL 2 - Information til forbrugeren forud for aftaleindgåelse - Artikel 49 i lovdekret 206/2005

 

Inden købsaftalen indgås, skal KUNDEN gøre sig bekendt med varernes egenskaber, som er illustreret i de enkelte produktblade på tidspunktet for KUNDENs valg.

Før indgåelse af købsaftalen og før validering af ordren med "forpligtelse til at betale", informeres KUNDEN om

- den samlede pris for varerne inklusive afgifter, med oplysninger om forsendelsesomkostninger og eventuelle andre omkostninger;
- betalingsmetode;
- den periode, inden for hvilken Emilia Gourmet forpligter sig til at levere varerne;
- betingelser, vilkår og procedurer for udøvelse af fortrydelsesretten (art. 6 i disse vilkår og betingelser) samt den standardfortrydelsesformular, der henvises til i bilag I, del B i lovdekret 21/2014;
- oplysninger om, at KUNDEN skal bære omkostningerne ved returnering af varerne i tilfælde af fortrydelse;
- eksistensen af den juridiske garanti for overensstemmelse for de købte varer;
- betingelser for eftersalgsservice og kommercielle garantier fra Emilia Gourmet.

KUNDEN kan til enhver tid, og under alle omstændigheder inden kontraktens indgåelse, blive bekendt med oplysningerne om Emilia Gourmet, den geografiske adresse, e-mail-adresse, oplysninger, der også er rapporteret nedenfor:

A.M. SRLS - Registreret kontor: Viale Giacobazzi, 111 - 41049 Sassuolo (MO) - Italien - Moms og C.F. IT04026460362

e-mail: info@emiliadop.com

 

 

 

ARTIKEL 3 - Indgåelse og effektivitet af kontrakten

 

Salgskontrakten anses for at være indgået, når Emilia Gourmet sender KUNDEN en e-mail, der bekræfter ordren. E-mailen skal indeholde oplysninger om KUNDEN og ordrenummeret, prisen på de købte varer, forsendelsesomkostningerne og leveringsadressen, hvortil varerne vil blive sendt.

KUNDEN forpligter sig til at kontrollere rigtigheden af de personlige data, der er indeholdt deri, og til straks at underrette Emilia Gourmetom eventuelle rettelser.

Emilia DOP forpligter sig til at beskrive og præsentere de artikler, der sælges på hjemmesiden, på den bedst mulige måde. Ikke desto mindre kan der være fejl, unøjagtigheder eller små forskelle mellem webstedet og det virkelige produkt. Desuden udgør fotografierne af de produkter, der præsenteres på www.emiliagourmet.com, ikke et kontraktligt element, da de kun er repræsentative.

Emilia Gourmet forpligter sig til at sende varerne inden for 1-5 arbejdsdage (afhængigt af den forsendelse, der er valgt af KUNDEN) fra Emilia Gourmet's afsendelse af ordrebekræftelses-e-mailen til KUNDEN.

ARTIKEL 4 - Tilgængelighed af produkter

 

Produkttilgængelighed henviser til den faktiske tilgængelighed på det tidspunkt, hvor KUNDEN afgiver ordren. En sådan tilgængelighed skal dog betragtes som rent vejledende, fordi produkterne på grund af den samtidige tilstedeværelse på hjemmesiden af flere brugere kan sælges til andre KUNDER inden bekræftelsen af ordren.

Selv efter at Emilia Gourmet har sendt en e-mail med ordrebekræftelse, kan der forekomme tilfælde af delvis eller total utilgængelighed af varerne. I dette tilfælde vil ordren automatisk blive rettet ved at fjerne det utilgængelige produkt, og KUNDEN vil straks blive informeret via e-mail.

Hvis KUNDEN anmoder om annullering af ordren og dermed opsiger kontrakten, refunderer Emilia Gourmet det betalte beløb inden for 14 dage fra den dag, hvor Emilia Gourmet blev opmærksom på kundens beslutning om at opsige kontrakten.

 

 

 

ARTIKEL 5 - Betalingsbetingelser*.

 

Enhver betaling fra KUNDEN foretaget på italiensk territorium kan foretages på følgende måder

med kreditkort på STRIPE-platformen eller med betalingsmetoden PAYPAL

ved bankoverførsel på forhånd (i dette tilfælde vil ordren blive behandlet, så snart kreditten er vist på den aktuelle konto)

Enhver betaling foretaget af KUNDEN i udlandet kan foretages på følgende måder

med kreditkort på STRIPE-platformen eller med betalingsmetoden PAYPAL

ved bankoverførsel på forhånd (i dette tilfælde vil ordren blive behandlet, så snart kreditten er vist på den aktuelle konto)

 

 

 

ARTIKEL 6 - Priser

 

Alle salgspriser for de produkter, der er angivet på hjemmesiden www.emiliagourmet.com (eller redirect www.emiliagourmet.com), er udtrykt i euro og inkluderer moms fra 4% til 10% til 22%.

KUNDEN accepterer Emilia Gourmet's ret til at ændre sine priser til enhver tid, men varerne faktureres på grundlag af de priser, der er angivet på hjemmesiden på tidspunktet for ordreoprettelsen og angivet i den bekræftelses-e-mail, der sendes af Emilia Gourmet til KUNDEN.

I tilfælde af en computer, manuel, teknisk fejl eller af enhver anden art, som kan resultere i en væsentlig ændring, ikke forudset af Emilia Gourmet, af salgsprisen til offentligheden, hvilket gør den ublu eller klart latterlig, skal købsordren betragtes som ugyldig og annulleret, og det beløb, der er betalt af KUNDEN, refunderes inden for 14 dage fra annulleringsdagen.

ARTIKEL 7 - Ret til tilbagetrækning

 

I overensstemmelse med gældende lovbestemmelser har KUNDEN ret til at fortryde købet uden nogen form for straf og uden at angive årsagen inden for en frist på 14 dage fra datoen for modtagelsen af produkterne.

KUNDEN, der har til hensigt at udøve fortrydelsesretten, skal meddele dette til Emilia Gourmet ved hjælp af en udtrykkelig erklæring, der kan sendes med anbefalet brev med returkvittering eller P.E.C.

Fysisk adresse: A.M. SRLS - Registreret kontor: Viale Giacobazzi, 111 - 41049 Sassuolo (MO)

P.E.C. adresse: a.m.srls@lamiapec.com

KUNDEN kan også udøve fortrydelsesretten ved at sende enhver eksplicit erklæring, der indeholder beslutningen om at trække sig ud af kontrakten. I tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten skal KUNDEN returnere varerne UBRUGTE inden for 14 dage fra den dag, hvor han/hun meddelte Emilia Gourmet sin vilje til at træde tilbage fra kontrakten i henhold til art. 57 i lovdekret 206/2005.

De direkte omkostninger ved returnering af produkterne skal bæres af KUNDEN.

Varerne skal returneres i ubeskadiget stand, om muligt i original emballage, komplet i alle dele og uden skader.

Emilia Gourmet gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som KUNDEN valgte på købstidspunktet. I tilfælde af betaling via bankoverførsel, og hvis KUNDEN har til hensigt at udøve sin fortrydelsesret, skal han/hun give Emilia Gourmet de IBAN-bankoplysninger, der er nødvendige for Emilia Gourmet's udførelse af refusionen, ved at gå ind på kontakt os-sektionen.

Refusionen vil kun være i forhold til prisen på produkterne, minus forsendelsesomkostningerne*.

 

 

 

ARTIKEL 8 - Juridisk garanti for overensstemmelse

 

I tilfælde af modtagelse af produkter, der ikke er i overensstemmelse med ordrer eller er defekte, har KUNDEN ret til at få produktets overensstemmelse genoprettet gratis ved reparation eller udskiftning af produktet.

 

 

 

ARTIKEL 9 - Leveringsmetoder

 

Emilia Gourmet accepterer kun ordrer, der skal leveres på italiensk territorium og i EU-lande eller lande uden for EU, hvor de kan levere (listen er tilgængelig under checkout). Produkterne sendes med kurer til den adresse, der er angivet af KUNDEN ved bestilling inden for 1-5 arbejdsdage (afhængigt af den forsendelsestype, der er valgt af KUNDEN) fra datoen for KUNDENs modtagelse af ordrebekræftelses-e-mailen sendt af Emilia Gourmet, undtagen i tilfælde af force majeure-begivenheder, der ikke kan tilskrives Emilia Gourmet a eller forsinkelser på grund af KUNDENs utilgængelighed.

Forsendelsesomkostningerne kvantificeres under checkout afhængigt af vægten, den foretrukne leveringstype (standard, ekspres, nedkølet standard, nedkølet ekspres) og destinationslandet.

I henhold til artikel 63 i forbrugerlovgivningen skal enhver skade på emballagen/indpakningen af produkterne straks anfægtes af KUNDEN ved at placere et skriftligt kontrolforbehold på leveringsbeviset. Det er underforstået, at når leveringsdokumentet er underskrevet uden nogen indsigelse, er KUNDEN udelukket fra at gøre nogen undtagelse med hensyn til de ydre egenskaber ved det, der er blevet leveret.

 

 

 

ARTIKEL 10 - Ansvar

 

Emilia Gourmet påtager sig intet ansvar for ineffektivitet, der kan henføres til force majeure eller uforudsigelige omstændigheder, selv hvis de er afhængige af funktionsfejl og fejl i internetnetværket, i tilfælde af at det ikke er muligt at udføre ordren inden for den tid, der er fastsat i kontrakten.

 

 

 

ARTIKEL 11 - Adgang til webstedet

 

KUNDEN har ret til at få adgang til webstedet for at konsultere og foretage køb. Ingen anden brug, især kommerciel, af webstedet eller dets indhold er tilladt. Integriteten af elementerne på dette websted, hvad enten det er lyd eller billede, og den anvendte relaterede teknologi forbliver Emilia Gourmet's ejendom og er beskyttet af loven om intellektuel ejendomsret.

 

 

 

ARTIKEL 12 - Cookies

 

Hjemmesiden www.emiliadop.com bruger "cookies". Cookies er elektroniske filer, der registrerer oplysninger om KUNDENs navigation på hjemmesiden (besøgte sider, dato og tidspunkt for besøget osv.), og som gør det muligt for Emilia Gourmet at tilbyde en personlig service til sine kunder.

Emilia Gourmet informerer KUNDEN om muligheden for at deaktivere oprettelsen af sådanne filer ved at gå ind i sin internetkonfigurationsmenu. Det er underforstået, at dette vil forhindre kunden i at fortsætte med online-købet.

For yderligere oplysninger henvises til den detaljerede cookiepolitik.

 

 

 

 

ARTIKEL 13 - Integritet

 

Disse generelle vilkår og betingelser for salg omfatter alle de bestemmelser, der udgør disse generelle vilkår og betingelser for salg. Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser for salg anses for ugyldige eller erklæres ugyldige ved lov, regulering eller som følge af en afgørelse fra en domstol, der har jurisdiktion, skal de andre bestemmelser fortsat være i fuld kraft og virkning.

ARTIKEL 14 - gældende lov og jurisdiktion

 

Disse generelle salgsbetingelser er underlagt italiensk lovgivning samt den relevante kompetente domstol.

Under alle omstændigheder er det muligt frivilligt at benytte de mæglingsprocedurer, der er omhandlet i lovdekret 28/2010, til løsning af eventuelle tvister, der måtte opstå i forbindelse med fortolkningen og gennemførelsen af disse salgsbetingelser.

Bemærk, at Europa-Kommissionen har etableret en onlineplatform, der tilbyder et alternativt tvistbilæggelsesværktøj. Dette værktøj kan bruges af den europæiske forbruger til at løse udenretslige tvister vedrørende kontrakter om salg af varer og tjenesteydelser, der er indgået på nettet og/eller opstår som følge heraf.
Derfor, hvis du er en europæisk forbruger, kan du bruge denne platform til at løse enhver tvist, der opstår som følge af den online kontrakt, der er indgået på dette websted.

Den europæiske OTB-platform findes på følgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr

bottom of page